Veileder til petroleumsregelverket

Etter anmodning fra Olje- og energidepartementet har Offshore Norge etablert Veileder til petroleumsregelverket. Veilederen er en søkebase til lovregler, forskrifter, retningslinjer og konsesjons- og avtaleverk knyttet til Olje- og energidepartementets forvaltningsområde. Helse-, miljø- og sikkerhetsrelaterte regler og retningslinjer, samt skatt er ikke tatt inn i basen.

Veileder til petroleumsregelverket er utarbeidet av Offshore Norge og blir oppdatert når nødvendig. Alle rettigheter til basen tilligger Offshore Norge

Veilederen kan integreres i medlemsbedriftenes interne systemer for virksomhetsstyring. Bruk av Veilederen er åpen og offentlig tilgjengelig, men enhver form for kopiering eller annen tilvarende utnyttelse krever samtykke fra Offshore Norge

Offshore Norge er ikke ansvarlig for feil eller mangler som fremkommer i Veilederen eller i tilknyttede dokumenter, lenker eller andre henvisninger

For spørsmål og kommentarer vedrørende Veilederen, ta kontakt med Offshore Norge – firmapost@offshorenorge.no

Myndighets­relasjon Partner­relasjon Lov / forskrift Konsesjons- / avtaleverket Retningslinjer / veiledere / div Løsning Merknad

Involvering av interessenter

Åpning av område med sikte på petroleumsvirksomhet

Prekvalifisering

Undersøkelsestillatelse

Avtaler med sikte på å søke om utvinningstillatelse

Nominasjon av område for utlysning

Utvinningstillatelse

Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO)

Vilkårsstillelse

Involvering av interessenter

Utvinningstillatelsen

Operatøren

Virksomhetsstyring i interessentskapet

Disposisjoner av utvinningstillatelsen

Avtaler mellom avhengige selskaper

Virksomhetsstyring hos rettighetshaver

Arbeidsforpliktelse og arbeidsprogram

Innhenting av seismikk

Bore- og brønnaktivitet

Virksomhet på egen risiko

Rapportering og dokumentasjon

Sikkerhetsstillelse

Areal, produksjonsavgift m.v.

Myndighetenes tilsyn og overvåkning av petroleumsvirksomheten

Erstatning til fiskere

Forsikring

Erstatningsansvar for forurensingsskade

Involvering av interessenter

Utvinningstillatelsen

Operatøren

Virksomhetsstyring i interessentselskapet

Virksomhetsstyring hos rettighetshaver

Disposisjoner av utvinningstillatelsen

Innhenting av seismikk

Bore- og brønnaktivitet

Forsvarlig utvinning av petroleum

Produksjonsforløp

Pålegg om utvinning

Uttak av petroleum

Ilandføring og transport av olje

Levering til nasjonale behov

Gasstransport

Målinger og salg

Areal- og produksjonsavgift m.v.

Andres bruk av innretninger